โพสต์

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.edpex.org/2020/07/edpex200-7.html

ประชาสัมพันธ์ โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 6

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ.2561

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 5

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง EdPEx200 รุ่นที่ 5 พ.ศ.2560

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4

แจ้งเปลี่ยนวันประกาศผล โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 4

การประชุมชี้แจง EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3

การประกาศผลการคัดกรอง (Screening)